Αρχική Σελίδα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 152228507000
Επωνυμία : EXELIXI ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ : 801228608

Διεύθυνση Επιχείρησης
Νομός : ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος : ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη : ΑΘΗΝΑ
Οδός : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 86 , Τ.Κ. 10678